1786 lượt xem

Ngày Dân số thế giới là ngày nào và có ý nghĩa gì?


Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Sự kiện được Governing Council của UNDP đưa ra năm 1989 trong Decision 89/46 15. Nó được lấy cảm hứng từ Ngày thế giới 5 tỉ người vào 11 tháng 7 năm 1987.

Lịch sử ngày dân số thế giới

Ngày 11-7-1987, lúc 6h35’ (giờ Anh), cậu bé người Nam Tư Matej Gašpar ra đời tại thành phố Zagreb (nay là thủ đô của Croatia) và đây cũng là công dân thứ 5 tỷ của Thế giới.
Đứng trước sự gia tăng dân số quá nhanh, vấn đề dân số làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người dân, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (viết tắt là UNFPA) với tầm nhìn chiến lược về dân số đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về dân số ở thủ đô Hà Lan vào tháng 11 năm 1989, tại diễn đàn Dân số thế giới này đã quyết định lấy ngày sinh của bé Matej Gašpar là ngày 11/7 làm “Ngày Dân số thế giới”.

Ý nghĩa ngày dân số thế giới

“Ngày Dân số thế giới” nhằm nhắc nhở các quốc gia và mỗi người sống trên trái đất về nguy cơ dân số tǎng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với đầy đủ quyền chính đáng như: quyền học tập đến nơi đến chốn, có việc làm theo đúng năng lực, đủ dinh dưỡng, nhà ở, quyền y tế bảo vệ sức khoẻ…

Trên cơ sở đó, mỗi quốc gia, mỗi người tự liên hệ với dân số của địa phương mình để có suy nghĩ và hành động đúng trong hành vi dân số. Để từ đó, tìm mọi biện pháp tích cực, góp phần giảm sự gia tăng dân số, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân trí và cải tạo môi trường sinh thái.

Kỷ niệm “Ngày Dân số thế giới” hàng năm nhằm mục đích để mọi ng­ười nhận thức đúng tình hình dân số thế giới đang ở mức bảo động, để có những suy nghĩ tích cực, hành động đúng, tìm tòi, sáng tạo nhiều phương thức và biện pháp nhằm giảm đi tỷ lệ tăng dân số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vấn đề dân số thế giới tăng nhanh đang là mối quan tâm của mọi người, mọi gia đình, mọi quốc gia và cộng đồng nhân loại, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chính vì thế mà hàng năm cứ đến những ngày đầu tháng bảy là ngành dân số trên toàn cầu tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề thiết thực cho nhân loại, đặt ra những mục tiêu cần giải quyết, bằng những thông điệp kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng.

Ở nước ta, kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7 là dịp để nhắc nhở các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân có những hoạt động thiết thực ra sức thực hiện các giải pháp và mục tiêu về dân số, không ngừng góp phần cùng Thế giới hạn chế sự gia tăng dân số góp phần làm cho gia đình hạnh phúc và dân giàu, nước mạnh.

Phương Thy

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *